Lulkoekbingo

De tijd van Jip en Janneke is niet meer. Evenals hun taalgebruik. De meest mooie superlatieven zijn de norm, Power Terms, bij voorkeur in hoofdletters geschreven, het middel om het spreekwoordelijke oor mee rond te slaan, en de leestekens, in de uiteenlopendste arrangementen, blijkbaar in de aanbieding!!?? Wij, alszijnde Trendwatchers Pur Sang en reeds de oprichting lid van het TPSC (Trendwatchers Pur Sang Collective), kunnen hierbij vanzelfsprekend niet achterblijven. Middels dit informatieve blog met een knipoog wensen wij u te informeren omtrent online marketing en haar legio aan mogelijkheden, met taalgebruik anno nu, taaltrends en terminologie als rode draad, oftewel: lulkoekbingo. (Pauzeert en ademt vervolgens in)

Skillset afhankelijk Growthpotential

Daar wij u vanzelfsprekend van het beste, op uw onderneming afgestemde, advies wensen te voorzien, zullen wij middels deze uiteenzetting trachten te verduidelijken alwaar uw kansen liggen, inachtnemende uw Skillset, Growthpotential en capaciteit, met welke externe factoren u rekening dient te houden, welke middelen wij wensen in te zetten, en met welke tone of voice we uw doelgroep menen te bereiken teneinde het reeds besproken doel niet voorbij te schieten enerzijds en anderzijds het gebruik van punten te minimaliseren teneinde de komma de kans te geven die ze overduidelijk verdient. (Ademt diep in)

PMA

Daaropvoortbordurend, maar tevens parallel aan hiervoor beschreven stadia, starten we een assessment van het huidige Proposition Management, ook wel Proposition Management Assessment of PMA genoemd, om vast te stellen of het huidige Proposition Management afdoende kansen biedt te renderen afgeleide de gestelde norm én of het huidige aangestelde management ten aanzien van het Proposition Management over enerzijds een ruimschoots voldoende kennisniveau beschikt, en anderzijds of het een apart assessment behoeft om de Decision Making Skills naar gewenst level te verheffen, het In House ontwikkelde Decision Making Skills Assessment of DMSA, teneinde de mogelijkheid te creëren als Independant Operating Team het beoogde Proposition, zoals beschreven in het vernieuwde Proposition Management Report te realiseren.  (Ademt in)

PMCS

Daar wij, door onze spreekwoordelijke hoed, u gaarne volledig informeren over de potentiële in te zetten middelen, dit middels een opsomming niet menen afdoende te kunnen benadrukken, en niet vrezen om in terminologie te verdrinken, zijn wij voornemens ons enorme netwerk, wellicht het enormste netwerk in Marketing en Communicatie Nederland of MCN, ten volle te benutten, niet geheel vanzelfsprekend teneinde de Targets, Expressions en Contentmatige Data Flow met maximale Impact over te brengen naar de, in diverse eerder behandelde stadia bepaalde, doelgroep en de daaruit voortvloeiende Peer Group met het uiteindelijke, overkoepelende en Hidden Target of HT niet uit het oog verliezend, namelijk een omzetverhogende campagne teneinde deze Personalized Marketing and Communications Strategy of PMCS, te bekostigen. (Ademt diep in)

MSRO

Om u gedurende het volledige traject te overtuigen dat de Effort in deze afdoende resultaat oplevert, Briefen wij middels onze In House ontwikkelde Insights and Results Module of IRM, daar wij in deze unieke module, via Manipulative Strategic Reporting Options of MSRO een verbluffende, inzichtelijke rapportage kunnen generen met Continuous Positive Output Point of View. (Ademt in)

Once in a lifetime offer

Afsluitende en indien gewenst tevens concluderende, wijzen wij u op de, naast de eerder genoemde financiële effecten die met causaliteit verbonden zijn aan een once in a lifetime aanbod als deze, op de lichamelijke effecten die een uiteenzetting als deze tot gevolg kan hebben, waarbij we, zonder specifiek op vorm, kleur of afmeting uit te sluiten, voornamelijk het zichtapparaat beduiden, aannemende dat het verderop beschreven resultaat niet gegarandeerd kan worden maar wel te verwachten is, en als volgt omschreven kan worden, aannemende dat het zichtapparaat, waarbij we expliciet beide ogen bedoelen, volledig geopend is, het lid, met een maximum van 1 (lees één), van een nader te bepalen en bovendien zelf te kiezen oog, volledig sluit, oftewel; een knipoog.

Tot 30 april heb je de tijd om de BlueBox Lulkoekbingowoordzoeker te downloaden en in te vullen, gooi em vervolgens hier in de bus om mee te dingen voor geweldige PRIJZEN!!!. Of kom gezellig een bakkie koffie doen, cookie erbij, samen nog een potje lulkoekbingo spelen voor je gaat. Ideetje? Boks!